Cennik opłat

Założenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika na platformie e-KantorPolski jest bezpłatne. Kantor Polski nie pobiera od Użytkownika opłat ani prowizji za realizacje transakcji. Odbiór osobisty waluty w pacówce kantoru jest bezpłatny.

Ewentualne koszty Użytkownika związane są z wymogami uiszczenia opłat w poszczególnych bankach. Dotyczą kosztów związanych z przelewami Klienta na konto kantoru lub opłat pobranych przez bank Klienta za realizację przelewu przychodzącego.
Koszt przelewów wychodzących od Użytkownika na konto platformy e-KantorPolski.
BANK PLN CHF, EURO, USD, GPB, SEK, DKK, NOK

0 zł zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku Klienta*
Pozostałe banki (krajowe) zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku Klienta* zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku Klienta*
* Bank może pobrać opłatę za przelew wychodzący w PLN lub walucie obcej. Szczegóły na temat prowizji i opłat znajdują się na stronach internetowych poszczególnych banków.
Koszt przelewów wychodzących z platformy e-KantorPolski na konto Użytkownika.
BANK PLN CHF, EURO, USD, GPB, SEK, DKK, NOK

0 zł zgodnie z tabelą prowizji i opłat Twojego banku*
Wszystkie pozostałe banki w Polsce zgodnie z tabelą prowizji i opłat Twojego banku* zgodnie z tabelą prowizji i opłat Twojego banku*
*Bank może pobrać opłatę za przelew wychodzący w PLN lub walucie obcej. Szczegóły na temat prowizji i opłat znajdują się na stronach internetowych poszczególnych banków.
Kwota przelewu może zostać pomniejszona o opłaty wynikające z kosztów obsługi przelewów. Nie odpowiadamy za opłaty pobierane przez bank Klienta, o które może zostać pomniejszona kwota przelanej przez nas waluty.