FAQ

Czy dokonując transakcji na platformie e-kantorpolski.pl płacę prowizję?
Kantor Polski SA nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z platformy wymiany walut.
Jaki jest koszt rejestracji, utrzymania konta i rezygnacji z usługi?
Korzystanie z platformy wymiany walut e-kantorpolski.pl jest bezpłatne. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu rejestracji konta, jego utrzymania ani likwidacji.
Kto może korzystać z usług na platformie e-kantorpolski.pl?
Z naszego serwisu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wymogiem jest posiadanie rachunku złotówkowego lub walutowego w bankach, mających siedzibę na terenie Polski.
Jaki jest koszt realizacji transakcji wymiany walut za pośrednictwem platformy?
Koszty związane z realizacją transakcji wymiany walut zależą od opłat, jakie pobiera bank, w którym KLIENT posiada rachunek.
Jaki jest czas realizacji transakcji wymiany walut?
Podobnie jak w przypadku kosztów tak też i czas realizacji transakcji zależy od banku, w którym KLIENT posiada rachunek. Czas realizacji transakcji mierzy się od chwili zaakceptowania transakcji. W tym samym czasie uruchamiany jest przelew na konto klienta.
Czy transakcje realizowane za pośrednictwem platformy e-katorpolski.pl są bezpieczne?
Kantor Polski SA gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszystkie transakcje są w pełni zabezpieczone poprzez obsługę największych polskich banków, co oznacza gwarancję systemową dla wszelkich operacji finansowych.
Czy mieszkając za granicą mogę założyć konto i korzystać z usług platformy e-kantorpolski.pl?
Tak, jest to możliwe pod warunkiem posiadania rachunku w banku, mającego siedzibę na terenie Polski.
Od czego zależy i jak sprawdzić kurs waluty?
W przeciwieństwie do innych serwisów, klient platformy e-kantorpolski.pl otrzymuje na swoje zlecenie kilka ofert kupna lub sprzedaży walut różniących się od siebie ceną . To klient sam wybiera która oferta mu najbardziej odpowiada. Może wybrać ofertę najkorzystniejszą finansowo, może wybrać ofertę ze względu na rodzaj banku, w którym posiada rachunek (zdecydowanie przyśpieszy to realizację transakcji) – może tez wybrać ofertę kantoru najbliższego jego miejsca zamieszkania i odebrać środki osobiście w kantorze.
Gdzie mogę zgłaszać wszelkie reklamacje?
Jakiejkolwiek zastrzeżenia, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy wymiany walut e-kantorpolski.pl można przekazywać: drogą mailową na adres reklamacje@kpsa.pl, lub wysyłając pismo na adres: Kantor Polski SA, ul. Jabłoniowa 20 lok. 405, 80-175 Gdańsk
Czy istnieje maksymalna kwota wymiany?
Istnieją prawne wymagania dotyczące wysokości kwot i tak w przypadku transakcji o równowartości powyżej 15.000 EUR kantor dokonujący transakcji jest zobowiązany do podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa.