Polityka prywatności

Kantor Polski S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z serwisu e-kantorpolski.pl. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą serwisu e-kantorpolski.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926).
Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane osobowe.

Użytkownik poprzez dobrowolną akceptacje zapisów Regulaminu upoważnia Kantor Polski S.A. do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu e-kantorpolski.pl i usług świadczonych za pomocą serwisu.  Dobrowolna akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym do zawierania transakcji kupna/ sprzedaży waluty świadczonych za pomocą serwisu e-kantorpolski.pl.

Kantor Polski S.A. zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Przesyłanie wszelkich danych odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL szyfrowanych kluczem 256-bitowym.

Podczas wizyt na stronie serwisu zapisywane są niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www, zwane Cookiem, stosowane są na wielu witrynach internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie serwisu oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, pozwalają również dostosować parametry serwisu do preferencji użytkownika.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Pliki cookies pozwalają gromadzić informacje statystyczne dotyczące serwisu e-kantorpolski.pl. Korzystając z plików cookies Kantor Polski S.A. nie przechowuje danych osobowych, ani innych informacji o charakterze poufnym.